Regler för casino

  Casinon på landbacken och till sjöss har lika hårt reglemente att följa som nätkasinon har. Hur dessa regler exakt tillämpas kan skilja sig något från land till land men är i grunden tämligen likartade. I Sverige är staten kontrollinstans och tillämpningen utövas av statliga organet Lotteriinspektionen. Här i landet ges tillstånd för casinon och casinospel på restauranger och till sjöss, förutom de casinon som Casino Cosmopol driver, på statens anmodan. Att Sverige skulle få…

"Regler för casino"